De Klep Redactie


De Klep

De Klep is het verenigingsblad van de Historische Motoren en Tractoren vereniging. Het verschijnt iedere twee maanden (in de even maanden). Uiterlijk tot de 25e van de oneven maanden kunt u input aanleveren voor De Klep.

Redactieteam
Het redactieteam bestaat uit een eindredacteur (Karin Reijnders) en twee redactieleden. Dit zijn Gerard Bijvank en Jan van Zuilen. Vijf anderen zijn correspondent en zij zorgen met elkaar voor alle kopij. Deze vijf zijn Kees Fitters, Joep Hermans, Johan Zweerink, Bauke Bos en Meindert Koning Allen bereikbaar per e-mail via

redactie@hmtklep.nlvoorbeeld editie De Klep
Druk: Rutten’s Drukkerij
Grafische vormgeving door Judith Heerkens. ISSN: 2210-8874
Alle rechten voorbehouden,
gehele of gedeeltelijke overname zonder toestemming is niet toegestaan
www.ruttensdrukkerij.nl
© Copyright H.M.T.
Jan van Zuilen
tel. 06 37 65 75 79

redactie@hmtklep.nl

Karin Reijnders
Tel. +31 (0)653438518 na 18.00 uur

eindredactie@hmtklep.nl


Gerard Bijvank
tel. 06 27 90 88 33

redactie@hmtklep.nl

Onze correspondenten

Onze correspondenten voor de Klep zitten mooi verdeeld over het hele land.

Joep Hermans
tel. 06 11 27 11 10

redactie(@)hmtklep.nl


Johan Zweerink
tel. 06 53 76 58 74

redactie(@)hmtklep.nl


Kees Fitters
tel. 06 51 12 50 92

redactie@hmtklep.nl


Bauke Bos
tel. 06 25 35 21 09

redactie(@)hmtklep.nl


Meindert Koning
tel. 06 20 90 73 03

redactie(@)hmtklep.nl


Translate »