Neem contact met ons op : Tel 06-83 551 209

Geen boetes voor niet-geregistreerde (land)bouwvoertuigen
tot 1 juli 2022

Picture of Jos van Bommel

Jos van Bommel

Vandaag maakt minister Visser (Infrastructuur en Waterstaat) bekend dat er in
afstemming met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een
coulanceperiode wordt ingesteld voor (land)bouwvoertuigen die vanaf 1 januari
2022 nog niet voldoen aan de registratieplicht. Als eigenaren geen
kentekenbewijs kunnen tonen, krijgen zij tot 1 juli 2022 nog geen boete van
het Openbaar Ministerie en de politie.
Deze coulanceregeling is ingesteld om te voorkomen dat de voertuigeigenaren
worden belemmerd in hun activiteiten. Op 1 januari 2021 is de registratie van
bestaande (land)bouwvoertuigen gestart, vanaf dat moment hadden eigenaren
een jaar de tijd om hun voertuig in te schrijven via de RDW-website voor een
lagere prijs. De meeste aanvragen zijn pas eind 2021 binnengekomen en deze
kunnen niet allemaal voor 1 januari 2022 worden afgehandeld.

Alleen coulance op registratieplicht
De coulance geldt alleen voor de handhaving op de registratieplicht. Een
(land)bouwvoertuig moet op de weg bijvoorbeeld nog steeds wel voldoen aan
de verzekeringsplicht.
Ook mag er met een ongeregistreerd (land)bouwvoertuig niet harder worden
gereden dan 25 km/u. Harder rijden is alleen toegestaan (tot maximaal 40
km/u) als het voertuig is voorzien van een kentekenplaat.
Registreer voor 1 januari 2022
Het ministerie van IenW en de RDW roepen eigenaren van
(land)bouwvoertuigen nogmaals op om de aanvraag voor registratie in te
dienen vóór 1 januari 2022. Hoewel voertuigeigenaren door de
coulanceregeling tot 1 juli 2022 geen boete zullen krijgen voor het nietregisteren
van hun (land)bouwvoertuigen, geldt de registratieplicht wel
degelijk vanaf 1 januari 2022.
Het jaar 2021 was een zogenoemde conversieperiode voor bestaande
voertuigen. Tot 31 december 2021 betalen eigenaren 18 euro om hun voertuig
digitaal op de RDW-website te laten registreren. Als de aanvraag volledig is
ingevuld, krijgt de eigenaar in de meeste gevallen het kenteken al binnen
enkele dagen in de bus. Op www.rdw.nl/registreer kunnen eigenaren precies
zien welke gegevens moeten worden ingevuld.
Vanaf 1 januari 2022 is de conversieperiode afgelopen en is het alleen nog
mogelijk om een voertuig te registreren na een keuring op de RDWkeuringsstation.
Dat kost dan minimaal 140 euro.
Het betreft dus een coulance op de registratieplicht van 1 januari tot 1 juli
2022, zodat er tijd is om alle ingediende aanvragen af te handelen. De
einddatum van de conversieperiode verandert niet, die blijft staan op 31
december 2021.
Conversie is dat u uw voertuig voor 01 januari 2022 hebt aangemeld bij de
RDW

Via onderstaande link vind u nadere informatie:
https://nieuwsienw.nl/2122599.aspx?t=Geen-boete-voor-niet-registreren-van-landbouwvoertuig-tot-1-
juli-2022
Bericht van : Transport en Logistiek Nederland.
De registratieplicht is per 1 januari 2022 hoe dan ook een feit, ondanks deze coulance qua
handhaving op de registratieplicht. Op de weg moet daarnaast gewoon worden voldaan
aan de verzekeringsplicht. Ook mag met een ongeregistreerd en zonder kentekenplaat
rijdend voertuig zowel binnen als buiten de bebouwde kom niet harder worden gereden
dan 25 km/u. Met een kentekenplaat mag je buiten de bebouwde kom maximaal 40 km/u
rijden. Binnen de bebouwde kom met kentekenplaat mag dat ook, maar alleen als er
sprake is van gescheiden fietspaden of op wegen waar geen fietsers mogen rijden, anders
geldt ook daar maximaal 25 km/u.
Aantal registraties boven verwachting
Door de veelvuldige communicatie van overheid en brancheverenigingen waren op 21
december in totaal al 660.000 logistieke, bouw- en infragerelateerde en agrarische
voertuigen aangemeld voor registratie, waarvan de meeste al eerder in 2021. Daarmee ligt
het aantal aanvragen een stuk hoger dan de vooraf ingeschatte 550.000
registratieplichtige voertuigen voor de conversieperiode. De RDW verwacht nu aan het
eind van het jaar ruim 710.000 aanvragen. De conversieperiode duurt tot en met 31
december 2021 en is bedoeld voor alle registratieplichtige voertuigen van vóór 2021.
Voertuigen die in 2021 tot de weg werden toegelaten, hebben automatisch al een
kentekenbewijs via fabrikant of dealer gekregen.
Werkvoorraad en afhandeling
Door deze late en onverwacht hoge werkvoorraad van naar schatting meer dan 75.000
aanvragen die voor 1 januari 2022 zullen zijn ingediend, kunnen logischerwijs niet alle
aanvragen voor 1 januari worden afgehandeld. De RDW werkt op maximale capaciteit,
maar verwacht toch nog tot eind maart 2022 met die aanvragen in eerste instantie bezig te
zijn. Er zal dan in alle gevallen een zogenaamd primair besluit zijn genomen over of een
voertuig wel of niet wordt ingeschreven. Na dit primair besluit heeft een voertuigeigenaar 6
weken de tijd om hier bezwaar tegen te maken. De afhandeling van een bezwaarschrift
neemt vervolgens gemiddeld 4 tot 6 weken in beslag. Dit betekent dat eind juni alle
aanvragen formeel afgehandeld zullen zijn.
Regel registratie uiterlijk 31 december.
Ook TLN heeft haar leden het hele jaar via persoonlijke contact, website, social media en
verenigingsmagazine HUB opgeroepen om registratieplichtige voertuigen in 2021 op tijd
aan te melden. Niet alleen vanwege de wettelijke plicht en voordelen die dit oplevert voor
de voertuigeigenaar, maar ook vanwege de nadelen per 1 januari 2022 voor nietgeregistreerde
voertuigen. Naast de genoemde snelheidsbeperking, vervalt per die datum
ook de goedkope online-registratie bij de RDW en moet er minimaal 140 euro voor een

individuele voertuigschouwing worden afgetikt, nog los van de kosten om het voertuig naar
een RDW-keuringsstation te brengen. Dus beter laat dan niet, nogmaals: registreer
vandaag nog!

Deel dit bericht

!! EVEN GOED OPLETTEN !!

Zoals eerder gemeld gaan de inschrijvingen voor het IHF vanavond om 18.00uur open! De pagina om digitaal in te schrijven vind uw op www.ihfinschrijvingen.nl Een ...
Lees dit bericht

Rectificatie Stationaire motoren show Nuenen

In de klep van april, nr 260, stond op pagina 11 een artikel over de motoren show in Nuenen. Hier stond helaas de verkeerde link ...
Lees dit bericht

Bierkarren niet toegestaan

Waar we afgelopen jaar mee begonnen zijn, gaan we dit jaar mee door. Niet omdat wij dat niet willen, maar voor jullie eigen veiligheid en ...
Lees dit bericht
Translate »