Contactavonden

In verband met de huidige COVID -19 pandemie, hebben we jammer genoeg bestuurlijk het besluit moeten nemengenomen om dit jaar geen contactavonden meer te organiseren.