Redactie De Klep

De Klep
De Klep is het verenigingsblad van de Historische Motoren en Tractoren vereniging. Het verschijnt iedere twee maanden (in de even maanden). Uiterlijk op de 25e van de oneven maanden kunt u kopij aanleveren voor De Klep.

Redactieteam
Het redactieteam bestaat uit twee eerste aanspreekpunten. Dit zijn Gerard Bijvank en Jan van Zuilen. Zes anderen zijn correspondent en zij zorgen met elkaar voor alle kopij. Deze vijf zijn Kees Fitters, Monique Verheijen, Joep Hermans, Johan Zweerink, Bauke Bos en Meindert Koning
Allen bereikbaar per e-mail via redactie@hmtklep.nl

Redactielid
Jan van Zuilen
tel. 06 37 65 75 79
redactie@hmtklep.nl

Redactielid
Gerard Bijvank tel. 013 463 20 89
redactie@hmtklep.nl

Druk
Rutten’s Drukkerij
Nijverheidsweg 3 5071 NL Udenhout, www.ruttensdrukkerij.nl
info@ruttensdrukkerij.nl

ISSN: 2210-8874
Alle rechten voorbehouden, gehele of gedeeltelijke overname zonder toestemming is niet toegestaan. © Copyright H.M.T.


De Klep komt uit in de laatste week van de even maanden.
Kopij binnen vóór de 25e van de oneven maand.

Redactielid
Kees Fitters tel. 073 5113719
redactie@hmtklep.nl

Redactielid
Monique Verheijen
redactie@hmtklep.nl

Redactielid
Joep Hermans
redactie@hmtklep.nl

Redactielid
Johan Zweerink
redactie@hmtklep.nl

Redactielid
Bauke Bos
redactie@hmtklep.nl

Redactielid
Meindert Koning
redactie@hmtklep.nl

Translate »