Kentekening tractoren van de baan!

Verslag contactavonden Elsendorp/Dussen
2 februari 2017

Kentekening tractoren van de baan!

De steun van diverse partijen was onvoldoende om het voorstel voor een zo genoemde T-kenteken te redden. Over deze kwestie werd politiek al meer dan 10 jaar gesproken.

Waarom verwerping?

De redenen van verwerping zijn een forse lastenverzwaring voor de gebruikers en anderzijds de stelling dat landbouwvoertuigen slechts sporadisch op de openbare weg komen. Ook zou de verkeersveiligheid niet toenemen voor een verplicht kenteken.

De kentekenplicht zou gaan gelden voor naar schatting 580.000 voertuigen. Door de nieuwe wet zouden tractoren op de openbare weg ook harder mogen rijden, 40 km in plaats van 25 km per uur. Met het T-kenteken zou Nederland bovendien voldoen aan de Europese regels voor snelle tractoren, die in 2018 ingaat. Een aantal belangen organisaties maken zich nu zorgen nu  kenteken plicht van de baan is, want nu is de snelheidsverhoging van 25 km p/u naar 40 km p/u ook van de baan.

De EU verlangt dat tractoren op enige wijze geregistreerd moet worden maar geeft niet aan hoe. De EU stelt wel de harde eis dat er voor 20 mei 2018 een APK plicht voor snelle tractoren moet zijn ingevoerd. Hoe dit nu voor deze categorie opgelost zal worden is op dit moment nog niet duidelijk.

De RDW had het systeem al gereed om alle tractoren en andere mobiele voertuigen met beperkte snelheid een kenteken te geven. Vanaf 1 januari 2017 zouden alle nieuwe voertuigen direct bij de leverancier een kenteken krijgen. Het bestaande wagenpark zou uiterlijk in mei 2018 een kenteken moeten hebben.

Voordelen

Voor zover ik nu in kan schatten is het niet doorgaan van de kentekenplicht voor een aantal doelgroepen positief. Zeker voor hobbyisten met een grote verzameling tractoren. Het was de bedoeling dat elk voertuig wat op de openbare weg komt een kenteken zou krijgen. Een verzameling tractoren die de schuur niet uit komt hoefde niet gekentekend te worden. Echter als een voertuig na het einde van de overgangsregeling (die gepland was 20 mei 2018) toch nog van een kenteken voorzien moest worden, dan moest de normale (dure) procedure gevolgd worden.

Een ander voordeel is dat de registratie door de verzekeraar van verzekerde voertuigen op Voertuig Identificatie Nummer (VIN) niet meer nodig is.

De wet stelt dat een eigenaar van een gekentekend voertuig het voertuig moet verzekeren of schorsen. De huidige werkwijze van bv Overwater en Unive om alle in het bezit zijnde voertuigen te verzekeren zonder dat er geregistreerd wordt welke voertuigen dat zijn, moet na verplichte kentekening anders in gericht worden. De verzekeraar moet als er sprake is van kentekenplichtig voertuig periodiek de mutaties (kenteken en meldcode) doorgeven aan de RDW. De RDW gaat bekeuringen uit delen als er niet voldaan is aan de verzekeringsplicht. Nu de kentekenplicht van de baan is, hoeft de verzekeraar het kenteken en de meldcode van het voertuig niet meer aan de RDW door te geven.

Nadelen – Wat krijgen we nu niet

Heeft het niet doorgaan van de kentekenplicht alleen maar voordelen? Nee dat in elk geval niet. Gedurende de 4 jaar die er gewerkt is aan het kentekenen zijn er naar mijns inziens ook vele voordelen voor onze hobby (tractoren) behaald, er van uitgaande dat de overheid wilde dat tractoren perse van een kenteken voorzien moest worden. De reeds onderhandelde zaken krijgen we nu niet voor elkaar. Dit zijn onder meer;

 

Als eerste kregen we voor elkaar dat er geen keuring ging plaats zou vinden om het voertuig te kentekenen. Ook was een eigendomsbewijs dat je de rechtmatige eigenaar was niet nodig. Wel was het zo dat je een handtekening moest plaatsten op het aanvraag formulier van de RDW waarmee je verklaarde dat je de rechtmatige eigenaar was.

In veel eerdere onderhandelingen (10 jaar terug) hadden we al uit onderhandeld wanneer je een GV kenteken had dit weer kon gebruiken bij het nieuwe kenteken. Zelfs het GV nummer bleef het zelfde en de kosten zouden als bij een overschrijving € 9.85 zijn.

Ook zou een kleine blauwe kentekenplaat zoals bij een motorfiets gevoerd mogen worden en alleen aan de achterzijde. De nu rode driehoek was niet meer verplicht.

APK zou niet plaatsvinden en ook geen houderschapsbelasting zou er komen.

Aanhangers hoefden niet gekeurd te worden als zij aan een trekker gekoppeld zijn die 25 km p/u rijdt. Deze aanhanger kon rijden met de zelfde kentekenplaat als van de trekker, maar moest de witte uitvoering hebben. Kentekenverlichting was niet nodig.

 

Het is de vraag of-als als de kentekenplicht voor tractoren in de toekomst weer aan de orde is de belangenbehartigers voor de bezitters voor oldtimertractoren weer in staat zijn om de negatieve gevolgen voor oldtimertractoren weten te beperken.

 

Op het moment dat de kentekenplicht was doorgevoerd, dan waren alle oldtimer tractoren zichtbaar geweest in het kenteken register van de RDW. Binnen 2 jaar wordt het T-rijbewijs geëvalueerd. Hierop heb ik de vraag gesteld aan de voorzitter van de commissie in het belang van de oldtimer verenigingen of er met deze evaluatie rekening gehouden kan worden met de jeugd die met een oldtimer trekker willen rijden zonder T-rijbewijs maar bv wel met een T-certificaat of een B-rijbewijs. Het is een feit dat jongeren tegen hoge kosten een T-rijbewijs moeten halen om een oldtimer trekker te mogen besturen. Dit is van groot belang en een regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van onze historische tractorenverenigingen en onze hobby. Wij als vereniging van oldtimertractoren waren van plan om in de evaluatie van het T-rijbewijs dit probleem aan de orde te stellen, er was ons toegezegd dat wij dit in mochten brengen, ook de commissie vond onze stelling reëel.

 

De motie Kuiken had als motivatie en uitgangspunt DE VEILIGHEID en CONCURRENTIE VERVALSING, geen van deze twee zaken komen in aanmerking wat onze hobby betreft. Maar met de kentekenplicht in de hand kon men bij het Ministerie aandringen op een regeling waarbij bestuurders van oldtimertractoren ontzien konden worden. Men dacht bv aan een trekker certificaat en/of het kunnen volstaan met een B-rijbewijs. Het handhaven van een dergelijke regeling was door de politie dan eenvoudig, want in het kentekenregister kan de politie ter plekke nagaan of de trekker wel of geen oldtimer is. Of nu de gestelde vraag na het niet doorgaan van Tractor- kentekens gehonoreerd zal worden betwijfel ik.

Eind januari 2017 is er nog een laatste evaluatie bijeenkomst met de klankbordgroep en zal ik dit punt aan de orde stellen.

Met vriendelijke groet,

Dirk Mandemakers

Namens HMT afgevaardigde in de commissie kentekening FEHAC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »