Entreeprijzen IHF 2017

Entreetarieven en toegang IHF 2017

 

Bezoekers:
Kinderen vanaf 15 jaar en volwassenen: € 12,50 per dag

Kinderen t/m 14 jaar: Gratis

2-dagenkaart: Toegang zaterdag + zondag: €20,- pp

Groepen >55 personen: € 10,- pp voor 1 dag.

65+/minder validen: €10,- p/p

 

Leden:

Gereduceerd tarief: € 5,- / dag. Let op: Reductie alléén op vertoon van uw lidmaatschapskaart 2017 bij de kassa. Uw kaart wordt gecontroleerd en geknipt bij de toegangscontrole. HMT leden ontvangen dus € 7,50 korting op de entreeprijs.

Deelnemers:

Gratis toegang met  2 personen na inleveren van bevestiging van inschrijving + akkoord deelnamereglement)

Categorieën:

*   Deelnemers ontvangen per inschrijving twee polsbandjes bij de ingang van het festivalterrein tijdens de aanvoer van materialen. Toegang is gratis voor één persoon per deelnemerskaart voor 2 dagen.

* Marktmensen, deelnemers met oude ambachten en miniatuur ontvangen per inschrijving een of meerdere polsband(jes) afhankelijk van de omvang van de inschrijving.

* Bezoekers kopen een normaal kaartje volgens Tarieven 2017.

Toegangsbeleid:

* Zowel op zaterdag als op zondag kunnen leden één reductiekaartje kopen. (één per dag)

* Bij de toegangscontrole (na de kassa) wordt gecontroleerd of men in het bezit is van een polsbandje en of deze correct is bevestigd.

Deze toegangsprocedure wordt ook de tweede dag herhaald.

Als deelnemer wordt bij de aankomst op het festivalterrein de toegang gecontroleerd. U toont dan uw inschrijvingsbewijs. Deze wordt bij het arriveren ingenomen en u ontvangt dan de twee (2) polsbandjes.

* Markt & Oude Ambacht deelnemers hebben een inschrijvingskaart en worden als deelnemer behandeld .

Alle overige personen die eventueel met de deelnemers, markt-, oude ambacht of miniatuurmensen meekomen en geen lid zijn, vallen onder de categorie ’Bezoekers’.

Toegang tot het festivalterrein en afsluiting

* Toegang vrijdag 28 juli:
Op vrijdag van 9.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur arriveren alle deelnemers. Dan worden alle materialen door de deelnemers aangevoerd en opgesteld. Toegang voor bezoekers is niet toegestaan! De aanrijroute is eenrichtingsverkeer. Dit is met borden duidelijk aangegeven.

* Afsluiting vrijdag 28 juli:
Vrijdagavond vanaf 22.00 uur tot zaterdagmorgen 07.00 uur is er op het gehele festivalterrein beveiligingspersoneel aanwezig (met honden). Het betreden van het festivalterrein is dan niet geoorloofd. Niemand zal toegang worden verleend. Ook niet om materiaal te stallen.

* Toegang feestavonden:
Toegang tot de feestavonden in de manege op vrijdag en zaterdag van ca. 21.00 tot 01.00 uur is voor iedereen gratis. De paden van en naar de manege en de toiletten bij de manege zijn dan toegankelijk. De toegangspoorten tot het festivalterrein zijn dan afgesloten.

* Toegang zaterdag 29 juli en zondag 30 juli:

De toegangspoorten en de kassa’s gaan open vanaf 08.00h.

* Afsluiting zaterdag 29 juli:
Zaterdagavond vanaf 19.00 uur tot zondagmorgen 08.00 uur is er op het gehele festivalterrein beveiligingsmedewerkers (met honden). Het betreden van het festivalterrein is dan niet mogelijk en voor niemand toegestaan.

Afsluiten festival op zondag 30 juli:
Om 17.00 uur zal het festival officieel door de HMT-voorzitter worden afgesloten en kunnen deelnemers beginnen met hun voorbereidingen voor vertrek, inleveren van deelnemersnummer en het ophalen van de herinneringsplaquette. Voortijdig vertrek is niet toegestaan.

De route voor vertrek is eenrichtingsverkeer. Dit is met borden duidelijk aangegeven.

Translate »