Entreeprijzen IHF 2018

Entreetarieven en toegang IHF 2018

 

  • Bezoekers:
  • Kinderen vanaf 14 jaar en volwassenen: € 12,50 per persoon per dag
  • Kinderen t/m 13 jaar: € 2,50 per persoon per dag
  • 2-dagenkaart: Toegang zaterdag + zondag: €20,- per persoon
  • Groepen >55 personen: € 10,- per persoon per dag.
  • 65+/minder validen: €10,- per persoon per dag
  • Er is 1 kassa waar u met pin kunt betalen. Deze is duidelijk aangegeven bij de entree!

Leden:

Speciale ingang voor HMT Leden en toegang met een sterkt gereduceerd tarief: € 5,- per persoon per dag.

Let op: Reductie alléén op vertoon van uw lidmaatschapskaart 2018 bij de kassa. Uw kaart wordt gecontroleerd en geknipt bij de toegangscontrole. HMT leden ontvangen dus € 7,50 korting op de entreeprijs.

Deelnemers:

Gratis toegang met  2 personen na inleveren van bevestiging van inschrijving + akkoord deelnamereglement)

Categorieën:

*   Deelnemers ontvangen per inschrijving twee polsbandjes op festivalterrein op de aankomstdag inclusief aanvoer van de materialen. Toegang is gratis voor één persoon per deelnemerskaart (polsbandje). Toegang is  voor 2 dagen.

* Marktmensen, deelnemers met oude ambachten en miniatuur ontvangen per inschrijving een of meerdere polsband(jes) afhankelijk van de omvang van de inschrijving.

Toegangsbeleid:

* Zowel op zaterdag als op zondag kunnen leden één reductiekaartje kopen. (één per dag)

* Bij de toegangscontrole (na de kassa) wordt gecontroleerd of men in het bezit is van een polsbandje en of deze correct is bevestigd.

Deze toegangsprocedure wordt ook de tweede dag herhaald.

Deelnemers worden bij aankomst op het festivalterrein welkom geheten en ontvangen dan de 2 deelnemersbewijzen (polsbandjes) na het tonen en inleveren van het deelnamebewijs.

* Markt & Oude Ambacht deelnemers hebben een inschrijvingskaart en worden als deelnemer behandeld .

Alle overige personen die eventueel met de deelnemers, markt-, oude ambacht of miniatuurmensen meekomen en geen lid zijn, vallen onder de categorie ’Bezoekers’.

Toegang tot het festivalterrein en afsluiting

* Toegang vrijdag 27 juli:
Op vrijdag van 9.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur arriveren alle deelnemers. Dan worden alle materialen door de deelnemers aangevoerd en opgesteld. Toegang voor bezoekers is niet toegestaan! De aanrijroute is eenrichtingsverkeer. Dit is met borden duidelijk aangegeven.

* Afsluiting vrijdag 27 juli:
Vrijdagavond vanaf 22.00 uur tot zaterdagmorgen 07.00 uur is er op het gehele festivalterrein beveiligingspersoneel aanwezig (met honden). Het betreden van het festivalterrein is dan niet geoorloofd. Niemand zal toegang worden verleend. Ook niet om materiaal te stallen.

* Toegang feestavonden:
Toegang tot de feestavonden in de manege op vrijdag en zaterdag van ca. 21.00 tot 01.00 uur is voor iedereen gratis. De paden van en naar de manege en de toiletten bij de manege zijn dan toegankelijk. De toegangspoorten tot het festivalterrein zijn dan afgesloten.

* Toegang zaterdag 28 juli en zondag 29 juli:

De toegangspoorten en de kassa’s gaan open vanaf 08.00h.

* Afsluiting zaterdag 29 juli:
Zaterdagavond vanaf 19.00 uur tot zondagmorgen 08.00 uur is er op het gehele festivalterrein beveiligingsmedewerkers (met honden). Het betreden van het festivalterrein is dan niet mogelijk en voor niemand toegestaan.

Afsluiten festival op zondag 29 juli:
Om 17.00 uur zal het festival officieel door de HMT-voorzitter worden afgesloten en kunnen deelnemers beginnen met hun voorbereidingen voor vertrek, inleveren van deelnemersnummer en het ophalen van de herinneringsplaquette. Voortijdig vertrek is niet toegestaan.

De route voor vertrek is eenrichtingsverkeer. Dit is met borden duidelijk aangegeven.

Translate »