Verslag contactavonden Elsendorp/Dussen

Kentekening tractoren van de baan!
22 januari 2017
50 jaar getrouwd – Op 31 maart zijn Han en Jozef Lemmens 50 jaar getrouwd.
14 februari 2017

Verslag contactavonden Elsendorp/Dussen

 Elsendorp 9 januari 2017 / Dussen 15 december 2016
De contactavond in Dussen op 15 december 2016 en die van 9 januari 2017 in Elsendorp waren
voor 85% identiek qua inhoud en opkomst. Beide avonden waren we met bijna 100 leden
aanwezig. 

De agenda van beide contactavonden bestond uit de navolgende punten
IHF 29 & 30 juli 2017, HMT algemeen, FEHAC/Kentekening, HMT-evenementen, HMT-reizen, vraag en antwoord, vraag & aanbod, rondvraag en afsluiting.Ook werktuigen van Ford en Fordson aan te melden voor deelname aan het IHF 2017. Ook doen we een oproep aan iedereen die tussen 24 juli en 28 juli 2017 tijd heeft om als vrijwilliger mee op te
bouwen op het festivalterrein, kan helpen tijdens het festival of op maandag mee wil opruimen.
Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger bij het bestuur!
De raamposter, sticker en het drieluik is beschikbaar. Dit jaar in een totaal gewijzigde lay-out. De
materialen zijn beschikbaar voor alle leden in het kader van PR voor IHF. De materialen zijn
beschikbaar tijdens de contactavonden en bij de bestuursleden.
HMT algemeen: Het actuele ledenaantal op 1.1.2017 is 4075.
Tussen 2008 en eind 2016 is het ledenaantal met 763 afgenomen. Dat is een enorm aantal. De
redenen zijn niet van iedereen beschikbaar. Overlijden en de recessie is een reden die
meerdere keren aan de orde is. Op onze website en in De Klep van februari 2017 ziet u de tabel
met de specificaties per jaar vanaf 2000. Het doel van het bestuur is ledenbehoud en bij
voorkeur groei in aantal leden. Hiertoe zijn we op zoek naar goede voorstellen in dit kader.
Leden die hierin willen meedenken, meehelpen of gewoon hun idee willen delen kunnen
contact opnemen met Karin Reijnders (pr@hmtklep.nl).
De huidige HMT-website is ca. 8 jaar geleden geupdate. Deze is verouderd en sluit niet meer
aan bij de huidige behoefte. Margot Rutten loopt als webmaster aan tegen oude techniek
zoals moeilijkheden om aanpassingen aan te brengen of het toevoegen van nieuwe
tabbladen. De website is ook toe aan verfrissing en willen we graag weer updaten naar de
huidige behoefte.
Op basis van vier offertes maken we een keuze voor een leverancier en in april 2017 beschikken
we over de nieuwe website.
Er is een nieuw formulier beschikbaar voor het aanvragen van sponsorbijdrage aan HMT voor
het organiseren van evenementen in lijn met het HMT-doel.
Het formulier geeft overzicht, helderheid in de voorwaarden en zorgt voor eenduidigheid in het
vastleggen van afspraken. Het nieuwe formulier wordt toegestuurd aan bij ons bekende
organisatoren van evenementen en komt beschikbaar op de www.hmtklep.nl. Zonder vooraf
ingevuld aanvraagformulier is sponsoring vanuit HMT niet mogelijk.
Op 13 maart 2017 wordt de algemene ledenvergadering gehouden in Elsendorp. Op de
agenda staat de evaluatie van 2016 vanuit het bestuur, jaarverslag van alle evenementen,
financieel jaarverslag en de bestuursverkiezing. Bert Leenders en Jacques Werts zijn aftredend
en herkiesbaar. Op de website, Facebook en in De Klep van februari 2017 staat de uitnodiging
aan alle leden.
FEHAC / kentekening: Op 13 december jl. is in de Tweede Kamer tegengestemd
(1 stem verschil) over de plannen van het kentekenen van tractoren. Dirk Mandemakers heeft
jarenlang vele uren als afgevaardigde vanuit HMT binnen de commissie van FEHAC geholpen
om de wetgeving voor de kentekening te ontwikkelen, te onderzoeken en te implementeren.
Het werk lijkt voor niets geweest te zijn. In De Klep van februari 2017 en op de website staat een
uitgebreider artikel van Dirk over dit onderwerp. Dirk was op 15 december in Dussen om zijn
verhaal toe te lichten. Hij werd daar door eenieder hartelijk bedankt voor zijn inzet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »