Publicaties en downloads

Alle verenigingen of organisaties die een evenement organiseren onder de vlag van HMT kunnen een sponsorbijdrage aanvragen. Jaarlijks aanvragen kan voor terugkerende evenementen.
Voorwaarden voor het indienen van een verzoek tot sponsorbijdrage aan HMT:

• Uw vereniging geeft vooraf en tijdens het evenement uiting aan HMT (bijv. website, logo, vlag)
• HMT ontvangt een bewijs van de uiting(en)
• HMT ontvangt vooraf een uitnodiging voor een bezoek aan het evenement door HMT-bestuur
• Aanvraagformulier dient uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het evenement te zijn ingediend bij de voorzitter en de penningmeester van HMT
• Betaling door HMT vindt plaats na afloop van het evenement (binnen 14 dagen na datum evenement)

Formulier sponsorbijdrage 2017

Formulier sponsorbijdrage 2018

Translate »