HMT lidmaatschap

Wat doet HMT voor haar leden en hoe kan ik lid worden?

 

Verenigingsactiviteiten:

Er worden door HMT diverse verenigingsactiviteiten georganiseerd.
Link > “Verenigingsactiviteiten".

 

Lidmaatschap:

Voor wie belangstelling heeft voor oude tractoren, stationaire motoren, werktuigen, gereedschappen e.d.
Als u lid wordt van HMT:

Krijgt u 6 maal per jaar het clubblad De Klep toegestuurd. Als lid kunt u hierin uw technische vragen stellen en uw gratis advertentie (kleppertje) plaatsen. In het clubblad vindt u een agenda met data van tractor- en stationaire motoren evenementen, ruilbeurzen, toertochten, contactavonden e.d. De Klep verschijnt op het eind van de even maanden

Kunt u deelnemen aan het grote Internationaal Historisch Festival te Panningen.

Krijgt u een lidmaatschapskaart. Deze kaart geeft recht op korting op HMT evenementen, waaronder het Internationaal Historisch Festival(IHF)

Kunt u ondersteuning vragen bij het organiseren van een evenement onder auspiciën van HMT.

De kosten van het HMT lidmaatschap bedragen:
Voor Nederland: € 40, - per kalenderjaar
Voor buitenland: € 46, - per kalenderjaar

Betalen van het HMT- lidmaatschap is voor nieuwe leden uit S€PA-landen alleen mogelijk via een automatische incasso.
Leden buiten de S€PA ontvangen na aanmelding een contributienota.
Als u gedurende het kalenderjaar lid wordt, betaalt u een evenredig deel van de contributie .
U krijgt hiervoor een lidmaatschapskaart en de nog te verschijnen uitgaven van De Klep.
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 

Lid worden:

Lid worden kan op onderstaande manieren:

* Vul uw gegevens in op onderstaand aanmeldformulier, waarna u een opgave formulier ontvangt. 

Als uw machtiging van de automatische incasso binnen is voor de 1e van de even maand, dan ontvangt u De Klep, die in dezelfde even maand verschijnt.

Link > Aanmeldformulier

Of stuur een briefje naar: HMT ledenadministratie, Antoniusstraat 63, 5725 AR Heusden gem. Asten

en je ontvangt een opgaveformulier.

 

Wijzigen lidmaatschapgegevens:

Middels onderstaand mutatieformulier kunt u als lid uw wijzigingen digitaal doorgeven.
Gemachtigde leden die hun banknummer willen aanpassen dienen dit schriftelijk te doen. Hiervoor is immers een handtekening verplicht.
U kunt hiervoor het opgave formulier uit De Klep gebruiken.

Door het invullen van onderstaand formulier kunt u als lid van HMT een mutatie doorgeven.

Wijziging bankrekening nummer:
Het is niet mogelijk met onderstaand formulier een wijziging van het bankrekeningnummer voor automatische afschrijving door te geven omdat hiervoor ook een handtekening verplicht is. Wijziging van het rekeningnummer voor automatische incasso kan alleen schriftelijk gebeuren. U kunt hiervoor de lidmaatschap aanmeldkaart in het clubblad De Klep gebruiken.

Als u dit formulier verstuurt, ontvang u direct een kopie van de door u ingevoerde gegevens per E-mail. Na definitieve verwerking door de ledenadministratie, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de doorgevoerde wijziging.

Link > Wijzigen lidmaatschapgegevens

Translate »