Doel HMT

Doelstellingen HMT

,

Nadat een groep hobbyisten in 1979 een Historische Festival organiseerde werd in 1980 de Historische Motoren en Tractoren vereniging (HMT) opgericht.

HMT stelt zich tot doel:

Een vereniging te zijn van eigenaren en/of belangstellenden in historische tractoren en stationaire motoren, ten einde zo een waarborg te zijn voor het behoud van werktuigen die met name in de landbouw uit het oogpunt van techniek en vormgeving van historische waarde zijn.

Publiekelijk tentoonstellen van het historisch waardevol materiaal, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat en/of gerestaureerd of geconserveerd.

Het organiseren van en deelnemen aan activiteiten gelieerd aan motoren en tractoren.

HMT tracht dit doel te bereiken door:

1. het houden van contactavonden (netwerkavonden) om de leden te informeren, kennis te delen en samenwerking te bevorderen zodat we restauratie en conservering bevorderen

2. uitgeven van een verenigingsblad "De Klep" en gebruik van Social Media

3. het jaarlijks plannen en organiseren van het Internationaal Historisch Festival

4. het coordineren bij evenementen opdat de vereniging op correcte wijze naar buiten treedt

Op dit moment (meting juni 2017) telt HMT iets meer dan 4.000 leden.

Visie & Missie HMT

a. het bestuur staat tussen haar leden

b. ledenaantal behouden -> toenemen

c. Jeugd heeft de toekomst

d. Plezierig samenwerken

 

Translate »